Wednesday, June 22, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Chà bông nấm - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Shredded mushroom stems)


VEGAN: Shredded mushroom stems

Chà bông nấm
Hướng dẫn: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Chương trình Món Chay do Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện