Saturday, January 16, 2016

Vì Sao Ăn Chay: Tọa đàm "Ăn chay vì chính bạn" (Bác sĩ Kim Hưng & Ca sĩ Hạ Trâm)

Medical doctor Nguyễn thị Kim Hưng and singer Võ Hạ Trâm talked about the why's and how's of keeping a plant-based diet. MC Thảo Nguyên moderated the discussion, produced by Buddhist Center Diệu Pháp Âm.

Tọa đàm: Ăn chay vì chính bạn
Bác sĩ Nguyễn thị Kim Hưng / Ca sĩ Võ Hạ Trâm
MC Thảo Nguyên
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện, tháng 9/2014