Sunday, January 17, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Nộm thập cẩm chay - Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan (Vegan mixed salad)


Vegan mixed salad - starring cucumber, carrot, woodear mushroom, pineapple, starfruit, banana flower, and fried tofu. 

Nộm thập cẩm chay
Hướng dẫn: Hoa hậu Biển 2010 Nguyễn Thị Loan
Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày