Tuesday, January 19, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bánh gối nhân chay - Vanessa Nguyen (Vegan savory empanada)

Vegan savory empanada. Main ingredients for filling include mushroom, bell pepper, carrot, and onion.

Bánh gối nhân chay
Video hướng dẫn: Vanessa Nguyen
Nguồn:
https://youtu.be/SyvjwkLbz14
http://toinayangi.vn/cach-lam-mon-banh-goi-nhan-chay-ngay-ram-thanh-tinh/

Để thực hiện theo cách thuần chay, ta có thể dùng bơ thực vật và phô-mai thực vật.