Friday, October 30, 2015

Cõi Thơ: Làm sao giữ lại... (Thích Tánh Tuệ)

Photo credit: Kecia O'sullivan
Translated excerpt of a poem by the Venerable Thích Tánh Tuệ:

How to hold on to the impossible?
Sea sand's slipping slowly through fingers!
How can a changing world remain forever?
Tell the forest wind to sweep clouds ne'er!

Làm sao giữ lại...

Làm sao giữ lại điều không thể...
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay,
Làm sao miên viễn... đời dâu bể
Bảo gió trên ngàn thôi cuốn mây!

Làm sao níu áo thời gian lại
Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. 
Làm sao tìm thấy dòng sông cũ
Lạ lẫm chiều nay bến lỡ, bồi.

Làm sao giữ được tình ban sớm
Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu.
Ta trách sao người thay đổi vội
Chắc gì... ta chẳng đổi thay đâu!

Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa
Hào phú... vang danh của một thời
Phút chốc một chiều bao ''cái của...''
Đồng tình đội nón chạy xa xôi.

Soi gương thấy nụ cười năm đó
Chẳng biết vì đâu... méo mó rồi!
Làm sao giữ được điều không thể...
Cầm bằng như... nước cuốn hoa trôi.

- Vốc nước lòng tay khôn giữ được
Mọi vật trên đời cũng... rứa thôi!

Thích Tánh Tuệ