Tuesday, December 09, 2014

Sống Đẹp: Từ bi ở trong muôn loài

"Compassion. It's Universal."
From Catskill Animal Sanctuary

Lòng từ ở trong muôn loài, đến với muôn loài...

Tác giả người Anh Elizabeth Goudge: "Bất cứ gì đang sống - một con người, một cái cây, hoặc một con chim - cũng nên được vuốt nhẹ nhàng thôi, bởi thời gian rất ngắn."

Tác giả người Mỹ Alice Walker: "Chắc chắn Địa cầu sẽ được cứu bởi tất cả những người cương quyết muốn sự có mặt của tình thương."

Nhà thơ Mỹ Maya Angelou: "Nếu trong tâm bạn quả tình muốn chăm sóc cho ai khác, bạn sẽ thành công."

Blogger Mỹ Katherine Henson: "Một trái tim dịu dàng trong một thế giới tàn nhẫn không phải là yếu đuối, mà là dũng cảm."