Sunday, December 07, 2014

Cõi Thơ: Chút lòng gửi lại (Thích Pháp Hòa)

Excerpt of a poem by The Venerable Abbot Thích Pháp Hòa (Canada)

May Compassion be like a cool breeze
May the light of Wisdom shine on every nook and cranny
May Hatred depart from Earth
May spiritual Liberation permeate all over the world.

Chút lòng gửi lại

Hãy để lòng rộng sâu như biển
Đừng biến mình thành khúc sông cùn
Hãy cất lên tiếng hát Đại Hùng
Tiếng hát ấy chứa chan lòng bi mẫn

Hãy lắng xuống những cơn sóng Giận
Đã nhận chìm ân nghĩa nhiều năm
Hãy để bao hiềm hận lặng ngầm
Cho giọt nước Từ Bi ngàn năm tươi mát

Thiếu tình thương, cuộc đời tan nát!
Thiếu nghĩa tình, rác rưới sẽ tràn lan
Thiếu niềm Tin cuộc sống sẽ lầm than
Thiếu Đạo Đức, đời hoang tàn bi đát

Mong Từ Bi như làn gió mát
Mong ánh đèn Trí Tuệ rạng muôn nơi
Mong Hận Thù rời khỏi cuộc đời
Mong Giải Thoát, ngàn nơi đều thấm nhuận.

Thích Pháp Hòa