Thursday, December 18, 2014

Giúp Nhau Khi Cần: Việt Nam Ăn Chay chia sẻ cơm chay tại bệnh viện

"Giving is receiving."
Friends of VietnamAnChay.com distributed 200 vegan meals at Phạm Ngọc Thạch Hospital on December 17, 2014.

Việt Nam Ăn Chay chia sẻ cơm chay tại bệnh viện 
Bài: Bình Vũ & Hồng Hương
Ảnh: Bình Vũ / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Hưởng ứng chương trình của Quán cơm chay Hoa Từ Bi nhằm nhân rộng mô hình phát cơm từ thiện cho các bệnh viện và người nghèo, ngày thứ tư, 17 tháng 12, 2014, thân hữu Việt Nam Ăn Chay đã chia sẻ 200 phần cơm tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Quận 5, TpHCM. 


Với sự trợ giúp tận tâm của một tình nguyện viên Hoa Từ Bi, đầu tiên các bạn Việt Nam Ăn Chay đến phòng của các bệnh nhân nghèo, kể cả bệnh nhân AIDS. Vì đây là bệnh viện chữa trị các bệnh truyền nhiễm nên bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Mọi người chia nhau phát phiếu cho nhanh kịp giờ cơm của bệnh nhân. Thật ra 200 phần chỉ đi được vài tầng lầu của 1 khu là đã hết phiếu, trong khi bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều. Các tầng khác không có phiếu nhưng nhiều người vẫn xuống lầu nơi phát cơm, còn thêm bên ngoài người không phiếu cũng rất đông.


Đến giờ trưa, người dân chen chúc nhau để nhận cơm chay. Nhìn những người trong hoàn cảnh không may như vậy thật thấy xót xa, những người không thể có được phần cơm thật vô cùng tội nghiệp. 

Bệnh nhân và gia đình phải tự túc lo cơm nước, nên đối với những người không có khả năng tài chánh, lại phải cố gắng trang trải chi phí bệnh viện, mỗi nghĩa cử của các vị mạnh thường quân, dù ít hay nhiều, cũng đều là sự giúp đỡ cần thiết và đáng quý.

Quý vị và các bạn phát tâm muốn tặng cơm chay từ thiện cho bệnh viện và người nghèo, có thể liên hệ Thầy Trí Bửu, Quán cơm chay Hoa Từ Bi, 0909-384-968.