Friday, October 03, 2014

Quán Chay Nở Rộ: Quán cơm chay xã hội 5.000 Liên Hoa Tâm Tạo (Mỹ Tho)


As a charity project, Liên Hoa Tâm Tạo in Mỹ Tho provides affordable vegetarian meals to low-income customers five days a week (Monday - Friday). 

Quán cơm chay xã hội 5.000 Liên Hoa Tâm Tạo 

Người sáng lập: 
Thượng tọa Thích Quảng Kiểng (trụ trì chùa Lộc Viên) 
Thư ký quán cơm Đại đức Thích Minh Phước sáng lập và chịu trách nhiệm tất cả hoạt động quán cơm

Quán được khai trương ngày 26/6 âm lịch năm Giáp Ngọ, hàng tuần bán từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 và chủ nhật nghỉ).

Nguồn kinh phí do Thượng tọa Thích Quảng Kiểng cùng Thầy Thích Minh 
Phước dùng phần công đức đi hộ niệm và công đức quý đàn na tín thí cúng dường riêng mà phục vụ quán cơm. Hàng ngày quán bán trên 200 phần cơm với giá 5.000 đồng cho người thu nhập thấp, số tiền bán được sẽ chi cho việc thuê mặt bằng và thuê nhân công. 

Quán mang tên Liên Hoa Tâm Tạo với ý nghĩa một đóa sen hồng được tạo ra bởi cái tâm đúng với nhân duyên nhà Phật. 

Địa chỉ: 
Số 44 đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 
01655100593 (gặp Thầy Thích Minh Phước)