Friday, August 08, 2014

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Lẩu mắm chay - Võ Minh Lâm (Vietnamese vegan hot pot)

Vietnamese vegan hot pot
For the recipe in English, kindly write Info@VietnamAnChay.com

Lẩu mắm chay
Hướng dẫn: Nghệ sĩ Võ Minh Lâm