Saturday, June 21, 2014

Vườn Nhạc: Xin đừng bỏ con Mẹ ơi!

The unborn are also living beings....

Nhạc phẩm: Xin đừng bỏ con Mẹ ơi!
Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt
Tiếng hát: Bé Nguyễn Ngọc Bảo An
Minh họa trên cát: Lê Phong Giao