Friday, June 27, 2014

Cùng Đọc Sách Hay: Thành công qua tĩnh lặng - Thiền định đơn giản (Russell Simmons)

American business magnate Russell Simmons is a person of accomplishments, having co-founded hip hop label Def Jam, among other things. 

In his latest book, Success Through Stillness: Meditation Made Simple, the New York Times best-selling author discussed the connection between meditation and his vegan lifestyle: 

"Meditation gave me both the clarity to see that I didn’t like harming animals and then the confidence to actually act on that information.... Once I woke up, I could look at a rib and make that connection that it actually came from an animal that suffered very badly."

Success Through Stillness: Meditation Made Simple
(Tạm dịch: Thành công qua tĩnh lặng - Thiền định đơn giản)
của tác giả Russell Simmons

(VNAC) - Russell Simmons, đồng sáng lập công ty thâu nhạc hip hop Def Jam, được xem là người giàu vào hàng thứ ba trong lãnh vực hip hop với tài sản trị giá trên 340 triệu Mỹ kim.

Trong quyển Success Through Stillness: Meditation Made Simple (tạm dịch: Thành công qua tĩnh lặng - Thiền định đơn giản), tác giả Russell Simmons chia sẻ:

"Tôi có thể nói một cách không đắn đo rằng có lẽ tôi không bao giờ trở thành người thuần chay nếu không biết đến thiền định trước. Nếu không có thiền định, có lẽ tôi đã tiếp tục làm một con cừu, cứ theo đàn để làm những hành vi tai hại bởi ai nấy cũng đều làm như thế.

Thiền định cho tôi sự thông suốt để thấy rằng tôi không thích hại vật, và tiếp theo là lòng tự tin để thật sự hành động với ý thức đó.... Khi tỉnh thức, tôi có thể nhìn một miếng thịt sườn và hiểu được miếng sườn đó đến từ một con vật đã từng đau khổ tận cùng."

Trong clip phỏng vấn của Oprah sau đây, Russell Simmons ví nếu Thượng Đế là đại dương thì mỗi chúng ta là một tách nước từ đại dương bao la đó.