Saturday, March 22, 2014

Sống Đẹp: YaYa Trương Nhi kêu gọi bảo vệ động vật

Vietnamese model and actress YaYa Trương Nhi is an animal lover. She believes animals deserve to be treated kindly.

Người mẫu, diễn viên YaYa Trương Nhi kêu gọi việc đối xử tử tế với các bạn thú. Trong ảnh cùng YaYa Trương Nhi là Bé Gấu, cún cưng của Trương Nhi.