Friday, October 11, 2013

Vườn Nhạc: Paris, tu m'as pris dans tes bras (Paris âu yếm) - Enrico Macias


"Paris, tu m'as pris dans tes bras" (Paris, you have embraced me) is a song composed and sung by world famous musician Enrico Macias.


J'allais le long des rues
Comme un enfant perdu
J'étais seul, j'avais froid
Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras

Je ne la reverrai pas
La fille qui m'a souri
Elle s'est seulement retournée et voilà
Mais dans ses yeux j'ai compris

Que dans la ville de pierre
Où l'on se sent étranger
Il y a toujours du bonheur dans l'air
Pour ceux qui veulent s'aimer

        Et le cœur de la ville
        A battu sous mes pas
        De Passy à Belleville
        Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras

Le long des Champs-Élysées
Les lumières qui viennent là
Quand j'ai croisé les terrasses des cafés
Elles m'ont tendu leurs fauteuils

Saint-Germain m'a dit bonjour
Rue Saint-Benoît, rue Dufour
J'ai fait danser pendant toute une nuit
Les filles les plus jolies

        Au petit matin blême
        Devant le dernier crème
        J'ai fermé mes yeux là
        Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras

Sur les quais de l'île Saint-Louis
Des pêcheurs, des amoureux
Je les enviais, mais la Seine m'a dit
Viens donc t'asseoir avec eux

        Je le sais aujourd'hui
        Nous sommes deux amis
        Merci du fond de moi
        Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras

Toi Paris, je suis bien dans tes bras
Toi Paris, je suis bien dans tes bras
Toi Paris, je suis bien dans tes bras...

English translation (from the Internet):

I was walking in the streets
like a lost child
I was alone, I was cold
you Paris, you have embraced me

I will not see her again
the girl who smiled at me
she only turned her head and that's that
but in her eyes I understood

that in the stone city
where you feel like a foreigner
there is always happiness in the air
for those who want to be in love

and the heart of the city
has beaten under my feet
from Passy to Belleville
you Paris, you have embraced me

Along the Champs-Élysées
the lights that come there
when I crossed the café terraces
they offered me their seats

Saint-Germain greeted me
Saint-Benoît Street, Dufour Street
I danced a whole night
with the prettiest girls

In the morning daylight
before the last cream
I closed my eyes there
you Paris, you have embraced me

On the docks of the island of Saint-Louis
Fishermen, lovers
I envied them, but the Seine told me
to sit with them

I know it today
we are two friends
I thank you deeply
you Paris, you have embraced me

You Paris, I am fine in your arms
You Paris, I am fine in your arms
You Paris, I am fine in your arms
You Paris, I am fine in your arms

"Paris tu m'as pris dans tes bras", nhạc Pháp do ca nhạc sĩ Enrico Macias sáng tác và trình bày, là một trong những nhạc phẩm nổi tiếng từ thập niên 1960. Bài này được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển sang lời Việt với tựa đề "Paris âu yếm".

Paris âu yếm (Paris tu m'as pris dans tes bras)
Nhạc: Enrico Macias - Lời Việt : Phạm Duy

Ðường khuya một mình có tôi
Lạc loài một kẻ đơn côi.
Lẻ loi và lạnh lẽo thôi !
Hỡi Paris ! Hỡi Paris ! Ðến với tôi !
Hôm xưa yêu đến trong lòng ta
Hôm nay tình chắp cánh bay xa.
Quay đi, em không muốn nói năng chi
Nhưng đâu cần ? Tôi biết em sẽ xa tôi dần.

Tôi đi trên phố xưa mơ mòng
Dù người xa vắng hay lạnh lùng.
Còn nhiều niềm vui, còn chan chứa bao ân tình
Của thành đô mến yêu của mình.

Nhịp tim đập theo phố vui
Ðường rộng, đường hẹp khắp nơi.
Nàng không còn yêu mến tôi !
Có Paris, có Paris đến với tôi !

Tôi đi trên phố, trong chiều rơi
Lung linh đèn chiếu như sao trôi.
Paris, trên ghế nơi công viên, hay trên hè
Âu yếm tôi, yêu thương tràn trề.

Tôi đi trên phố hoa tưng bừng
Người người tay bắt tay nhau đón mừng.
Mời gọi vào ngay cuộc khiêu vũ trong đêm nay
Ở thành đô ái ân muôn đời !

Bình minh trời còn khói sương
Mình tôi thờ thẫn bước chân
Bờ sông tình nồng vấn vương
Hỡi Paris ! Hỡi Paris ! Hỡi sông Seine !
Sông êm như cánh tay tình nhân
Ôm tôi và nói câu yêu đương.
Paris âu yếm tôi hôm nay
Cũng như là âu yếm tôi, yêu thương suốt đời.

Từ nay đời tôi sẽ vui
Vì cuộc tình còn tới tôi.
Tình yêu bền bĩ mãi thôi !
Hỡi Paris ! Hỡi Paris mến yêu ơi !