Saturday, October 26, 2013

Cười Cười Cười: Mệt và không mệt...

Loving is not tiring, but hating is.
Smiling is not tiring, but frowning is.
Thinking positive is not tiring, but thinking negative is.
Letting go is not tiring, but holding on is.

(You get the drift...)


Mệt và không mệt...

VUI VẺ không mệt, buồn phiền mới mệt.
YÊU THƯƠNG không mệt, ghen ghét mới mệt.
MỈM CƯỜI không mệt, tức giận mới mệt.   
NGHĨ TỐT không mệt, nghĩ xấu mới mệt.
NÓI TỐT không mệt, nói xấu mới mệt.

KHOAN DUNG không mệt, cố chấp mới mệt.
KHIÊM NHƯỜNG không mệt, khoe khoang mới mệt.
ÐƠN THUẦN không mệt, phức tạp mới mệt. 
TƯƠNG CHAO không mệt, tương tư mới mệt.
TƯƠNG ÁI không mệt, tương tàn mới mệt. 

CHUNG TÌNH không mệt, đa tình mới mệt.
CHÂN THÀNH không mệt, giả dối mới mệt.
RỘNG RÃI không mệt, ích kỷ mới mệt.
ÐƯỢC MẤT không mệt, tính toán mới mệt.
XẢ BỎ không mệt, giữ chặt mới mệt.

Thân mệt chưa chắc mệt, tâm mệt mới thiệt là mệt.
Nói không mệt, thực hành mới mệt.
Thành ra, cứ vui vẻ là bớt mệt...

(Nguồn: Tổng hợp từ Internet)