Monday, October 28, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bò kho chay - Xuân Hồng (Vietnamese vegan beef stew)

Vietnamese vegan beef stew by Xuân Hồng. For recipe in English, please feel free to write us: Info@VietnamAnChay.com

Bò kho chay
Xuân Hồng hướng dẫn

(VNAC) - Món bò kho chay do Xuân Hồng hướng dẫn trên băng thu hình trông thật đậm đà hương vị.