Wednesday, August 28, 2013

Tin Vui Ăn Chay: Tháng 9, viết về thuần chay (Vegan MoFo 2013)

Hi Everyone,

To sign up for this year's Vegan MoFo (Month of Food), please click here. As a gentle reminder, the cut-off date to have your URL included in the blogroll is today, August 28 (USA). Our team from VietnamAnChay.com is excited to return as a second-time participant in support of the vegan community, lifestyle, and ideal. Join the fun and go with peace!

Tháng 9, viết về thuần chay
Thiên Ân / Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) -  Cộng đồng thuần chay đang rộn ràng chuẩn bị cho sinh hoạt "Tháng Thực phẩm Thuần chay" (Vegan Month of Food, gọi tắt là Vegan MoFo) vào tháng 9 năm nay, 2013. Mục đích của "Tháng Thực phẩm Thuần chay" nhằm chia sẻ những điều hay đẹp về nếp sống thuần chay.

Suốt tháng 9 các blog tham gia sẽ đăng bài mỗi ngày (ít nhất là từ thứ 2 đến thứ 6) về những đề tài liên quan đến... thuần chay. Bạn có thể sáng tạo trong phong cách của mình. Các bài viết và hình ảnh không nhất thiết chỉ riêng về công thức hay thực phẩm thuần chay, mà còn là một dịp để chúng ta lắng đọng và nhìn lại lý tưởng thuần chay trong đời sống cá nhân mình, cũng như trong bối cảnh xã hội hiện nay trên thế giới.

Các bạn blogger có thể ghi danh tham dự miễn phí, hạn chót để có tên trong danh sách là 28 tháng 8 (Hoa Kỳ). Bạn chỉ cần trả lời vài câu hỏi có dấu hoa thị *, cho biết địa chỉ URL và tên blog của mình. Hãy bấm vào đây để ghi danh, hoặc truy cập trang mạng VeganMoFo.com để biết thêm chi tiết.

Năm nay Việt Nam Ăn Chay cũng sẽ trở lại và tham gia lần thứ nhì trong sinh hoạt đầy hứng thú, tích cực này. Xin thân kính chúc các blogger thật nhiều ân điển trong "Tháng Thực phẩm Thuần chay".

Thuần chay, một lối sống an lành và hòa bình đang mời gọi chúng ta!

http://www.vietnamanchay.com/2013/08/tin-vui-chay-thang-9-viet-ve-thuan-chay.html