Friday, July 26, 2013

Lễ Hội Ăn Chay: VegFest Vancouver, Canada 2013

Vancouver will be hosting another VegFest. How about your town? Let us know and share the good vegan news! Contact: Info@VietnamAnChay.com

Thêm một lễ hội ăn chay sẽ được diễn ra tại thành phố Vancouver, Canada, ngay trung tâm downtown trên đường Granville. 27 tháng 7, 2013, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vào cửa miễn phí.
Nơi bạn đang sinh sống có ngày lễ hội ăn chay nào không? Hãy chia sẻ với mọi người các tin vui ăn chay nhé. Liên lạc: Info@VietnamAnChay.com