Wednesday, June 12, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Mì căn - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Wheat gluten rolls)

Mì căn - Wheat gluten rolls (Photo by KitchenAid)
For those who are not allergic to it, wheat gluten is a basic vegan staple in Vietnamese cuisine. Chef Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân shows us how to make it with these easy steps:
 1. Choose high-quality wheat flour. With 4 cups (1/2 kg) you can make about 5 small rolls. 
 2. Combine flour with a dash of salt and enough water to make a smooth, doughy mixture. 
 3. Continue to knead the dough, then rinsing in cold water until the white starch completely dissolves, leaving the rinsing water clear and the dough elastic. (This may require changing the rinsing water several times.)
 4. Divide the dough into 5 portions and wrap each one in a clean cloth.
 5. Boil for about 45 minutes. Remove from pot and squeeze out excess water.
 6. The gluten is deemed good when it doesn't smell like flour and has a stringy texture.
 7. Store in the refrigator. Gluten can be braised, sautéed, or stir-fried. Enjoy!
Mì căn dễ làm
Đoàn Xuân ghi

(TT) - Nhân câu chuyện các nghệ sĩ kể chuyện ăn chay có lợi cho sức khỏe, trang Sống khỏe đã nhờ nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân hướng dẫn làm một vài món chay thường ngày, đơn giản...

Mì căn
 1. Bạn chọn bột mì ngon, khoảng 500 gam (khoảng 4 chén) là có thể làm được năm cây nhỏ. 
 2. Bột mì nhồi với muối và nước thành một khối dẻo, mịn.
 3. Sau đó tiếp tục nhồi và xả trong nước lạnh cho đến khi khối bột không còn ra chất màu đục nữa, nước trong thau trong vắt và khối bột rất dẻo, dai. 
 4. Bạn chia ra làm năm phần và gói trong khăn sạch.
 5. Luộc khoảng 45 phút, vớt ra, ép hết nước. 
 6. Mì căn ngon khi không còn mùi bột và khi xé ra có thớ như thịt vậy. 
 7. Làm xong để tủ lạnh, kho hay xào tùy thích.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/552879/vai-mon-chay-de-lam.html