Friday, September 21, 2012

Tin Vui Ăn Chay: Thị trưởng Washington DC tuyên dương Ngày Lễ Hội Ăn Chay 2012


[VNAC] - Ngài thị trưởng Vincent C. Gray của Washington DC, trong công bố ngày 22 tháng 9 năm 2012 chính thức là Ngày Lễ Hội Ăn Chay DC (DC VegFest Day), đã kêu gọi cư dân thủ đô Hoa Kỳ tham gia những sinh hoạt trong ngày lễ hội, đồng thời chọn lựa thức ăn chay để bảo vệ sức khỏe của chính họ, cũng như bảo vệ Địa Cầu và các bạn thú.

Đây quả là một tin vui cho cộng đồng, cho thấy tầm quan trọng của việc chọn lựa lối dinh dưỡng chay đối với sức khỏe cá nhân và môi trường quanh ta.