Wednesday, August 08, 2012

Nếp Sống Ăn Chay: Người ăn chay vận động tại Thế Vận Hội 2012

Vegan Antonino Buonamico, dressed as a turkey, discusses whether eating meat is a good or bad thing in London on Thursday, August 2, 2012. (Jim Seida  /  NBC News)

(VNAC) - Trong kỳ Thế Vận Hội năm 2012 tại Luân Đôn, mỗi ngày có hàng vạn người đi xem. Theo bản tin của phóng viên Ian Johnson, NBC News, anh Antonino Buonamico, 52 tuổi, một người trường chay từ Bari, Ý Đại Lợi đã nhân cơ hội này giới thiệu về ăn chay.

Anh Antonio mặc áo như chú gà tây, gây được sự chú ý của người khác, có người còn xin chụp hình với anh. Anh nói: "Tôi hy vọng họ sẽ suy nghĩ về điều đó [thuần chay]."

Người ăn chay tôn trọng sự lựa chọn của mọi người. Những dịp lễ hội, tụ họp đông đảo là thời điểm tốt để phổ biến thông tin về lối dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe và mang lại bầu không khí hòa bình trên Địa Cầu. Quyết định sau cùng dĩ nhiên thuộc về mỗi cá nhân.

http://today.msnbc.msn.com/id/48523289/ns/world_news-london_2012_hosting_the_games/#.UCFJC01lQ2A