Wednesday, March 14, 2012

Lễ Hội Ăn Chay: Vùng Philadelphia, ngày 18 tháng 3, 2012 - Weavers Way’s Second Annual Vegan Fest

From Weavers Way:


Weavers Way’s Second Annual Vegan Fest will take place from Sunday, March 18, 2012, from noon to 4 p.m. at Weavers Way Mt. Airy, 559 Carpenter Lane, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 19119 (215-843-2350). 


Join us for live music, grilled vegan food, and more, including product demos and lots of samples from Leaping Bunny, raw foods and detox from Nwenna Kai, and Vegetarian Starter Kits from PETA. 


There will also be samples from Raw Revolution, Fresh Tofu, Field Roast, Kashi, Newman’s Organics, Amy’s, Daiy and Bragg’s, as well as Health/Beauty and Wellness Products from Fitbliss Organics, Plantfusion, and Crazy Rumors. 


This was a great event last year and we look forward to even more fun this time around. So put down that burger (unless it’s a veggie burger, of course), and come see how much fun meat-free can be.

Một lễ hội thuần chay sẽ được tổ chức ở vùng Philadelphia, tiểu bang Pennsylvia, Hoa Kỳ vào ngày chủ nhật, 18 tháng 3, 2012, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Địa chỉ: Weavers Way Mt. Airy, 559 Carpenter Lane, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 19119, điện thoại: 215-843-2350.

Các bạn cư ngụ tại địa phương này hoặc nơi lân cận có thể đến tham dự để ủng hộ phong trào thuần chay, đồng thời thưởng thức các món ăn chay, âm nhạc, và nhiều mẩu hàng chay miễn phí. Ban tổ chức mong các bạn sẽ đến để thấy nếp sống thuần chay vô cùng lành mạnh và vui tươi!