Wednesday, February 08, 2012

Vườn Nhạc: Vọng cổ "Ăn chay" (Vũ Anh Sương)

Vui vẻ ăn chay - Joyfully eating veg (Photo: Thiên Chương/VN Express)
"Vọng cổ" is a Vietnamese traditional music genre originating from the southern part of the country. Poet Vũ Anh Sương has composed the words for the following song to extol the values of being veg.

Một bài vọng cổ với tựa đề "Ăn Chay", sáng tác của nhà thơ Vũ Anh Sương.