Friday, February 03, 2012

Vườn Nhạc: Tam Quy (Lê Minh Hiền) - Song by Lê Minh Hiền: The Three Refuges

An uplifting and spiritual song written and performed by Vietnamese composer Lê Minh Hiền on following the path of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha to ennoble one's life. Please click here.

Xin cảm tạ nhạc sĩ Lê Minh Hiền đã sáng tác và chia sẻ ca khúc tâm linh này.
Để lắng nghe nhạc phẩm "Tam Quy", kính mời quý vị và các bạn bấm vào đây.

Tam Quy
Sáng tác & trình bày: Lê Minh Hiền

Không trò chơi trụy lạc,
Và độc chất say mê con người ta.
Không lời gian lời dối,
Lời hiểm nguy gây sự tàn phá.
Xa rời con đường đi,
Đường tội lỗi khiến người khổ đau.

Quay về nương tựa Phật,
Người chỉ lối cho con trong cuộc đời.
Quay về nương tựa Pháp,
Đường tình thương và sự hiểu biết.
Quay về nương tựa Tăng
Là đoàn thể sống đời tỉnh thức.

Na Mo Buddhaya Buddhaya Buddhaya Buddhaya Buddhaya
Na Mo Dharmaya Dharmaya Dharmaya Dharmaya Dharmaya
Na Mo Sanghaya Sanghaya Sanghaya Sanghaya Sanghaya