Saturday, February 18, 2012

Người Trường Chay: Lực sĩ thể hình Billy Simmonds (Veg bodybuilder Billy Simmonds)

Billy Simmonds, professional bodybuilder, is a vegetarian
"I’m a vegetarian. Over 10 years ago I decided to question the benefit of eating meat. I learned that the body can become healthier and more efficient by excluding it from the diet...The first benefit I had when I became a vegetarian was an abundance of energy."
~ Billy Simmonds, Bodybuilder, Mr. Natural Universe 2009 

Lực sĩ thể hình Billy Simmonds cho biết: "Tôi là người ăn chay trường. Hơn 10 năm trước, tôi quyết định đặt câu hỏi về lợi ích của việc ăn thịt. Tôi khám phá ra rằng cơ thể có thể khỏe mạnh và có hiệu năng hơn nếu loại bỏ thịt trong lối dinh dưỡng... Lợi ích đầu tiên khi tôi ăn chay trường là năng lực dồi dào."