Sunday, February 26, 2012

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Mì xào bông cải xanh - Ánh Nguyệt (Spaghettini with broccoli)

Stir-fry broccoli with spaghettini, angel hair, or spaghetti for a quick and satisfying vegan meal.

Mì xào bông cải xanh
Hướng dẫn: Đầu bếp Ánh Nguyệt