Friday, December 16, 2011

Nói Không Với Thuốc Lá: Giáo sư Robert Proctor giải thích về thuốc lá - Stanford Professor Robert Proctor's new book on tobacco

Historian and Stanford Professor Robert Proctor, author of  "Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition," explains the truth about tobacco. 

Professor Proctor said, "How many people know that tobacco is a major cause of blindness, baldness and bladder cancer, not to mention cataracts, ankle fractures, early onset menopause, ectopic pregnancy, spontaneous abortion and erectile dysfunction?" He added, "It's part of my sense of what it means to be an ethical human being, using my expertise to do what's right for humanity on the planet."

Thank you for not smoking. To read more, please click here.

Sử gia và giáo sư đại học Stanford, Hoa Kỳ, Robert Proctor, là tác giả của quyển sách dài 750 trang với tựa đề "Cuộc diệt chủng vàng son: Nguồn gốc của thảm nạn thuốc lá và lý do nên cấm." Giáo sư Proctor tốt nghiệp tiến sĩ đại học Harvard năm 1984 về lịch sử khoa học.

Hàng năm người Địa Cầu hút 6.000.000.000.000 điếu thuốc lá, "đủ để làm một dây nối từ Trái Đất lên Mặt Trời, rồi trở về; số còn lại đủ cho 2 chuyến khứ hồi lên Hỏa Tinh."

Giáo sư tiến sĩ Proctor hỏi: "Có bao người biết rằng thuốc lá là nguyên nhân chính gây mù mắt, hói đầu, ung thư bàng quang; chưa kể cườm mắt, gẫy xương mắt cá, mãn kinh sớm, có thai ngoài tử cung, hư thai, và liệt dương?"

Ông nói thêm: "Đây là một phần quan niệm của tôi để làm một người đạo đức, dùng kiến thức chuyên môn của mình để làm những gì đúng cho nhân loại trên hành tinh này."

Trong đoạn phim ngắn dưới đây, ông giải thích rằng thuốc lá đều có những chất độc giống nhau, nhưng người ta đã đánh bóng thuốc lá bằng quảng cáo, khiến dân chúng bị nghiện.