Saturday, October 15, 2011

Vườn Nhạc: Arabesque 1 - Claude Debussy (pianist Aldo Ciccolini)


Arabesque 1 is part of the 2 Arabesques by eminent French composer, Mr. Claude Debussy (August 22, 1862 – March 25, 1918). Although written when he was only in his 20s, this early work reflects his impressionistic musical style. 

Expressed by celebrated Italian-French pianist Aldo Ciccolini, who was born on August 15, 1925, this piece is gentle, flowing, and soothing.

Arabesque 1 là một trong hai bản 2 Arabesque của nhạc sĩ Pháp Claude Debussy (sinh ngày 22 tháng 8, 1862 – mất ngày 25 tháng 3, 1918), được sáng tác lúc ông còn trong tuổi đôi mươi, nhưng cũng thể hiện rất nhiều phong cách soạn nhạc thuộc trường phái "ấn tượng". Bài này qua tiếng đàn của dương cầm thủ Aldo Ciccolini lừng danh, gốc Ý (sinh ngày 15 tháng 8, 1925), nghe rất mượt mà và lãng đãng êm đềm.

Ngoài ẩm thực chay, người ăn chay cũng dùng những món ăn tinh thần nhẹ nhàng cho thích hợp với không gian lắng đọng của Thiên Đàng.