Wednesday, October 12, 2011

Tin Vui Ăn Chay: Bếp trưởng thủ phủ Sacramento thi nhau nấu chay - Californial Capital Sacramento Vegan Chef Challenge 2011

Thức ăn thuần chay - Vegan fod (Photo: René C. Byer)
Sacramento Vegan Chef Challenge 2011

From the California Vegan Restaurants site: 

"WELCOME TO THE SACRAMENTO VEGAN CHEF CHALLENGE! During the entire month of October 2011, ten downtown/midtown restaurants will be featuring specialty vegan items (including appetizer/ soup, main entrees, desserts) on their menus.

This event will be a Challenge Contest amongst the participating chefs. Diners who order these vegan delights will have the opportunity to vote for their favorites via our website, and will be entered in a drawing for prizes! 

VEGAN CUISINE is nutritious, delicious, cholesterol & dairy-free, contains no animal products (i.e., no meat, poultry, fish, eggs, cheese, dairy, butter, etc.) and is a healthy option that is compassionate toward other people & animals, and is environmentally responsible"

A few quotes: 

Vegan chef Raphael Kendall of Capitol Garage: "You have this idea that it's bland food with veggies, but there's exciting vegan food out there."

Chef Billy Ngo of Kru: "I want to show people that vegans can come in, and we can do pretty much anything for them." 

Information: www.californiaveganrestaurants.com

Bếp trưởng Kendall nấu món chay - Chef Kendall making vegan food (Photo: René C. Byer)
(VNAC) - Trong suốt tháng 10, 2011, bếp trưởng từ 10 nhà hàng thuộc trung tâm thủ phủ tiểu bang California, tham gia sáng tạo những món thuần chay thật ngon. Thực khách thưởng thức qua những món này cũng có dịp bình chọn món thuần chay yêu thích nhất qua trang mạng www.californiaveganrestaurants.com. Sacramento là thành phố lớn hàng thứ 6 của California, tiểu bang đông cư dân nhất Hoa Kỳ.

Ban tổ chức cho biết trên mạng: "ẨM THỰC THUẦN CHAY bổ dưỡng, ngon, không cholesterol, không bơ sữa, không sản phẩm động vật (chẳng hạn như không thịt, không gia cầm, không cá, không trứng, không phó-mát, không sữa, không bơ, v.v.) , và là một chọn lựa lành mạnh, từ ái đối với người và vật, đồng thời có trách nhiệm với môi sinh."

Bếp trưởng thuần chay Raphael Kendall, nhà hàng Capitol Garage: "Thường có quan niệm đó chỉ là thức ăn vô vị với rau cải, nhưng thực tế ngoài kia có những món thuần chay rất hấp dẫn."

Bếp trưởng Billy Ngo, nhà hàng Kru: "Tôi muốn cho mọi người biết là khách thuần chay có thể vào nhà hàng, và chúng tôi hầu như có thể nấu bất cứ món gì cho họ."

Bánh dừa sô-cô-la thuần chay - Vegan cake (Photo: René C. Byer)
Xin chúc các bếp trưởng Sacramento những tháng ngày nấu thuần chay thật ngon và vui tươi!

http://www.sacbee.com/2011/10/12/3974833/sacramento-chefs-whip-up-vegan.html