Friday, October 28, 2011

Nói Không Với Thuốc Lá: Click không thuốc lá là gì? - Web site saying no to smoking

www.ClickKhongThuocLa.VN is a web site in the Vietnamese language in support of Vietnamese youth for a smoke-free environment in the country. 

The harmful effects of smoking have been well documented scientifically.

Theo trang mạng www.ClickKhongThuocLa.VN:

Click không thuốc lá là gì?

Click không thuốc lá là một sáng kiến với mục đích ủng hộ thanh niên Việt Nam lên tiếng vì một môi trường không khói thuốc lá. Sáng kiến này nhằm thu hút 1 triệu chữ ký (vote) của thanh niên, trong đó có sinh viên đại học, cao đẳng và học sinh phổ thông cuối cấp, trên website www.clickkhongthuocla.vn để ủng hộ việc thông qua Dự luật Phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam.

Để góp tiếng nói thúc đẩy thông qua Dự luật phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam, bạn chỉ cần một cú nhấp chuột (click) tại đây.

Click không thuốc lá được Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế tại Việt Nam (FHI/Vietnam) khởi xướng với sự ủng hộ và tham gia của Chương trình Phòng chống Tác hại Thuốc lá Quốc gia (VINACOSH), Bộ Y tế, Trung ương Đoàn thanh niên CSHCM, các trường đại học, cao đẳng và các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện trên toàn quốc.


http://www.clickkhongthuocla.vn/Home/default.aspx