Wednesday, September 14, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: Dự án Thực tế Khí hậu - Climate Reality Project

What is The Climate Reality Project?

The Climate Reality Project is bringing the facts about the climate crisis into the mainstream and engaging the public in conversation about how to solve it. We help citizens around the world discover the truth and take meaningful steps to bring about change.

Founded and chaired by Al Gore, Nobel Laureate and former Vice President of the United States, The Climate Reality Project has more than 5 million members and supporters worldwide. It is guided by one simple truth: The climate crisis is real and we know how to solve it.

What is 24 Hours of Reality?

24 Hours of Reality is a worldwide event to broadcast the reality of the climate crisis. It will consist of a new multimedia presentation created by Al Gore and delivered once per hour for 24 hours, representing every time zone around the globe. Each hour people living with the reality of climate change will connect the dots between recent extreme weather events — including floods, droughts and storms — and the manmade pollution that is changing our climate. We will offer a round-the-clock, round-the-globe snapshot of the climate crisis in real time. The deniers may have millions of dollars to spend, but we have a powerful advantage. We have reality.

24 Hours of Reality is broadcast live online from September 14 to 15, over 24 hours, representing 24 time zones and 13 languages.


http://climaterealityproject.org/video/


Dự án Thực tế Khí hậu là gì?

Dự án Thực tế Khí hậu đưa những dữ kiện về khủng hoảng khí hậu vào dòng chính và khởi động các đối thoại trong công chúng để tìm giải pháp. Chúng tôi giúp công dân khắp nơi trên thế giới khám phá ra sự thật, để từ đó thực hiện những điều ý nghĩa hầu mang lại sự thay đổi.

Được sáng lập và chủ tọa bởi Al Gore, khôi nguyên Nobel Hòa bình và cựu phó tổng thống Hoa Kỳ, Dự án Thực tế Khí hậu có trên 5 triệu thành viên và ủng hộ viên trên toàn cầu. Chương trình này hướng đạo bởi một sự thật đơn giản: Khủng hoảng khí hậu có thật và chúng ta biết phương pháp để giải quyết.

24 Giờ Thực tại là gì?

24 Giờ Thực tại là một sự kiện toàn cầu, phát hình sự thật về khủng hoảng khí hậu, bao gồm những phần thuyết trình phối hợp nhiều phương tiện thông tin do cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore sáng tạo, mỗi giờ 1 lần trong 24 tiếng đồng hồ, tượng trưng cho mỗi múi giờ trên thế giới. Mỗi giờ, những người dân sống trong thực tại biến đổi khí hậu sẽ cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa những thay đổi thời tiết nghiêm trọng gần đây – như lũ lụt, hạn hán, giông bão – và ô nhiễm nhân tạo đang thay đổi khí hậu.

Chúng tôi sẽ tường trình suốt 24 giờ vòng quanh thế giới những hình ảnh của biến đổi khí hậu ngay lúc đang xảy ra. Những người phủ nhận sự thật về biến đổi khí hậu có hàng triệu đô-la để tung ra, nhưng chúng ta có một ưu điểm mạnh mẽ: Chúng ta có sự thật trong tay.

24 Giờ Thực tại được trình chiếu trực tiếp trên mạng từ ngày 14 đến 15 tháng 9, 2011, trong vòng 24 tiếng, tượng trưng cho 24 múi giờ và 13 ngôn ngữ.

http://climaterealityproject.org/video/