Tuesday, September 13, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Món kho chay (Thư viện Toàn cầu) - Braised tofu and mixed vegetables

Braised tofu and mixed vegetables (brussel sprouts, bitter melon, shiitake mushroom, carrot, green beans, daikon radish). For seasonings, use soy sauce and miso. Very good with steamed rice.

Món kho chay
Hướng dẫn: Thư viện Toàn cầu

Đây là một kho chay bổ dưỡng nhưng thực hiện rất đơn giản. Món kho này dùng với cơm nóng thì thật là tuyệt hảo. Điều quan trọng là nguyên liệu tươi, mới, và tình thương trong tâm hồn người nấu. Khi nấu ăn hoặc bất cứ hành động nào trong ngày, đều như thể cung kính với chư Phật Bồ Tát quanh mình vậy: "Sen búp tặng người, vị Phật tương lai."