Wednesday, August 24, 2011

Vườn Nhạc: Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười (Võ Tá Hân - Thế Sơn)

Composer Võ Tá Hân's musical adaptation of the poem titled "Exchanging Eternity for Mother's Laughter," written by Trần Trung Đạo, with vocals by Thế Sơn.

Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Võ Tá Hân
Trình bày: Thế Sơn