Friday, June 03, 2011

Sức Khỏe Của Bạn: 5 đề nghị giúp giảm phơi nhiễm bức xạ điện thoại di động - Reducing exposure to cell phone radiation


The World Health Organization (WHO) says cell phone radiation is a possible carcinogen. An article in TIME Magazine dated June 2, 2011 suggests five ways to reducce our exposure to cell phone radition, including getting a wired headset, texting, and using a radiation-blocking case (TIME mentioned Pong Research). 
Also, there are radiation hot spots to avoid, such as elevators and buidlings, where signals are weak. 
One important pointer: Don’t use your cell phone as an alarm clock, which means it’s probably close to your head for hours while you're sleeping. That is not advisable.

5 đề nghị giúp giảm phơi nhiễm bức xạ điện thoại di động
Việt Nam Ăn Chay tổng hợp
Ngày 3 tháng 6, 2011

(VNAC) Tổ chức Y tế thế giới gần đây cho biết điện thoại di động có thể là một chất gây ung thư.

Tuần báo TIME ngày 2 tháng 6, 2011 đăng 5 đề nghị có thể giúp chúng ta giảm phơi nhiễm bức xạ, phòng tránh ung thư:

1. Dùng bộ tai nghe (wired headset, tốt hơn Bluetooth).
2. Làm quen với nhắn tin (texting), như thế giảm thời gian điện thoại di động áp sát vào óc.
3. Đừng dùng điện thoại di động làm đồng hồ báo thức, vì như vậy có nghĩa là bạn để điện thoại gần đầu mình hàng giờ trong lúc ngủ. Không nên!
4. Điện thoại di động thường tăng bức xạ đáng kể khi tín hiệu yếu, chẳng hạn như ở vùng quê, thang máy, và trong các tòa nhà. Nên tránh dùng điện thoại di động ở những nơi tương tự.
5. Dùng bao cản bức xạ (radiation blocking case) cho điện thoại di động. TIME cho biết hãng Pong Research có bán, khoảng 30-50 Mỹ kim.

Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe tốt với những đề nghị trên.

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2075133_2075127_2075277,00.html