Thursday, June 16, 2011

Góc Đẹp Tâm Hồn: Dừng lại - Stop (Đỗ Trúc Thanh)

Vegan and spiritual blogger Đỗ Trúc Thanh points out that in times of conflicts between two warring nations, the most devastating effect of all is that citizens on both sides harbor enmity toward one another. He cites the Buddhist Dharmapada Sutra, chapter 1, verse 5: "For hatred does not cease by hatred at any time: hatred ceases by love, this is an old rule." 

Dừng lại
Đỗ Trúc Thanh

Từ sự căng thẳng do tranh chấp, sự đau thương bởi thảm sát giữa hai đất nước, muôn nhà ôm vạn nỗi lo, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Chính lòng hận thù không ngừng lớn lên giữa người dân ở hai đất nước hướng về nhau mới là điều thảm khốc hơn cả, đó thật sự là cái nhân xấu ác sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng đau xót cho cả hai dân tộc.

Các anh chị em thân yêu, xin đừng tiếp tục nuôi dưỡng lòng oán thù sâu nặng ấy nữa, bởi đó mới chính là nhân tố sẽ hủy hoại đất nước của chúng ta; hãy dừng lại sớm, vì lòng oán hận ấy thậm chí đã và đang hủy hoại nghiêm trọng nền văn hóa quý báu của ta rồi.

Chính trị hỗn loạn, kinh tế lung lay, khi cả văn hóa cũng rã rời, đất nước sẽ chẳng còn nền mà đứng vững.

Hãy kiên cường nhưng không khát máu!
Hãy bảo vệ những gì mình trân quý, nhưng chớ nuôi tâm lỗ mãng và ứng xử bạo hành.


Ai cũng không muốn đất nước có chiến tranh, thì mỗi người nên dưỡng tính thiện, nuôi tâm lành. Sự an định nội tâm của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sự kiên cường vững mạnh của cả đất nước. Toàn dân ta vững thì nước ta mới sống, sức sống của cả đất nước nằm trong mỗi người dân, như sức khỏe của cơ thể xuất phát từ mỗi tế bào.

    Hận thù diệt hận thù
    Đời này không thể có
    Từ bi diệt hận thù
    Là định luật ngàn thu.


    (Kinh Pháp Cú)

http://dotructhanh.songanlanh.net/2011/06/14/dung-lai/