Wednesday, June 29, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nhất (X. Long)


The Mekong Delta in southern Việt Nam will be in dire strait if we don't get a handle on global climate change yesterday. Storms and floods will affect people's lives in major ways. In fact, sadly they have already affected people's (and animals') lives. 

According to the United States Environmental Protection Agency: "You release greenhouse gases as a result of using energy to drive, using electricity to light and heat your home, and through other activities that support our quality of life like growing food, raising livestock and throwing away garbage." 

Livestock, of course, releases a lot of gases and causes much pollution from their excrements. Raising livestock for meat consumption also depletes a lot of natural resources. 

We can easily do something about climate change: Join the vegan movement now.

Biến đổi khí hậu trên thế giới: Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nhất
X. Long
Ngày 28/06/2011

TT - Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Hai đồng bằng còn lại là đồng bằng sông Nile (Ai Cập) và đồng bằng sông Ganges (Bangladesh).

Đó là dự báo trong dự thảo chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đang được Bộ Tài nguyên - môi trường lấy ý kiến tham vấn của các tổ chức. Các cảnh báo còn nêu: nếu mực nước biển dâng cao 1m vào năm 2100 sẽ có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển bị ngập, trong đó TP.HCM sẽ bị ngập trên 20% diện tích và tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra có thể lên tới 10% GDP.

Theo dự thảo này, bão được xem là loại hình thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở Việt Nam, có tới 80-90% dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão. Lũ lụt là loại hình thiên tai thứ hai gây ảnh hưởng xấu.

Dự thảo này sẽ được tiếp tục lấy ý kiến tham vấn của các tổ chức để hoàn thiện chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Moi-truong/444244/Bien-doi-khi-hau-tren-the-gioi-Dong-bang-song-Cuu-Long-chiu-anh-huong-nang-nhat.html