Wednesday, May 18, 2011

Nói Không Với Thuốc Lá: VN trong tốp 15 những nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới (Nhất Hương)

Việt Nam is among the top 15 countries with the highest rate of cigarette smoking. That means she also has a very high risk of diseases and deaths that are tobacco-related. Public health is being threatened, and something needs to be done. Individuals can help tremendously and can make a difference - by quitting smoking and/or encouraging others to quit.

VN trong tốp 15 những nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới
Nhất Hương
Ngày 17/05/2011

(VOH) - Đến năm 2020, hàng năm sẽ có 10 triệu người chết do sử dụng thuốc lá, trong đó 70% là từ các nước đang phát triển - Những dự báo này vừa được thông báo trong hội thảo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ y tế vào sáng 16/5.

Theo công bố này, VN là một trong số 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới.  Do đó, VN cũng là nước có mức độ rủi ro về bệnh tật và tử vong do thuốc lá cao. Năm 2007 người dân phải chi ra 14.000 tỷ đồng để mua thuốc hút và chi hơn 2000 tỷ đồng để khám và điều trị những bệnh do thuốc lá gây ra.

Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 12/2000/NQ-CP, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành VN năm 2010 cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá chung là gần 24%, tương đương với 15,3 triệu người. Và tỷ lệ này đã giảm dần trong 10 năm qua, từ 56% xuống 47% ở nam, từ 1,8% xuống còn 1,4% ở nữ. Tuy đã đạt được một số cải thiện khi thực hiện môi trường không khói thuốc trong trường học, bệnh viện nhưng công tác phòng chống thuốc lá vẫn còn nhiều khó khăn. Cũng theo ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo này, đề nghị chính phủ cần sớm ban hành luật phòng chống thuốc lá để đảm bảo và nâng cao sức khỏe cộng đồng.


http://www.voh.com.vn/News/NewsDetail.aspx?id=31362