Wednesday, May 11, 2011

Làm Thế Nào Để: Ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy vi tính

Computer usage and the Internet bring us closer through shared knowledge and understanding as a species and global culture. Yet, too much time on the computer is problematic. The following clip provides some friendly reminders for good ergonomic posture to safeguard your health.

Ngày nay chúng ta không ít thì nhiều đều có cơ hội sử dụng máy vi tính, đôi khi rất  thường xuyên, hơn nửa thời gian trong ngày là đàng khác. Máy vi tính và hệ thống mạng toàn cầu là một hình thức truyền thông hữu hiệu trong văn hóa loài người ngày nay, đưa chúng ta đến gần nhau hơn trong sự cảm thông và chia sẻ kiến thức lành mạnh, nhưng đồng thời cũng có những phản ứng phụ nếu không có chừng mực.

Đoạn ngắn sau đây là một vài nhắc nhở hữu ích trong những lúc bạn ngồi trước máy vi tính.