Sunday, May 08, 2011

Cõi Thơ: Hạnh phúc - Happiness


A poem about happiness (please scroll down for English).

Hạnh phúc

Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
Trong ngày
Trong đêm

Đừng than phiền cuộc sống nhé em
Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui

Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm em ơi
Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
Cả nhà quây quần bên căn gác nhỏ
Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no

Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
Là điểm mười đỏ tươi mỗi khi lên bảng
Là ánh mắt một người như lạ như quen

Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
Vậy đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
Tuổi mười tám em còn khờ khạo lắm
Đừng cố vẽ tô một chân trời xa đầy màu hồng thắm
Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường


~ Không rõ tác giả

Happiness

Don't say this life is boring, my dear 
Happiness resides in simple things
Day
and night...

Don't complain about this life, my dear 
There's happiness even when you cry
Because a heart that knows sadness is a happy heart 

Happiness is ordinary and simple, my dear
It's the sound of father's motor coming home every evening
The whole family gathers in a small flat
Big sister scoops a brimming bowl of rice and makes you eat till full

Happiness is when mother is not coughing at night
It's the late night lamp that shines for your bright future
It's a red-inked perfect 10 from your teacher when you go to the blackboard
It's the eyes of someone both strange and familiar

Happiness is when you have a name
So do not say this life is boring, my dear
At eighteen, you're still naive yet
Don't try hard to paint a rosy distant horizon
Happiness remains in everyday life, ordinary and common.

~ Author unknown
English translation by Quỳnh An