Tuesday, May 24, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ kho "ham" chay & nấm - Thông Reo (Braised tofu, mushroom & vegan ham)

Cook & Photo: Thông Reo
Braised tofu, mushroom & vegan ham - a Vietnamese favorite. (Please scroll down for English)

(VNAC) - Đậu hủ kho "ham" chay & nấm, qua tài nấu bếp và hình ảnh của Thông Reo.

Món này nhìn thật hấp dẫn, dùng với cơm nóng, vừa nhẹ vừa thanh, vừa ấm lòng ... sĩ (sĩ gì cũng có ăn chay: ẩn sĩ, bác sĩ, ca sĩ, dược sĩ, đạo sĩ, họa sĩ, kịch sĩ, lực sĩ, nghệ sĩ, nghị sĩ, nha sĩ, nhạc sĩ, nữ sĩ, thạc sĩ, thi sĩ, tiến sĩ, trung sĩ, tu sĩ, kể cả chiến sĩ... hòa bình).

Nguyên liệu cũng đơn giản, dễ tìm, gồm đậu hủ (loại cứng), nấm, cà-rốt,  cà chua, "ham" chay (có bán ở các cửa hàng hoặc đôi khi ở các nhà hàng chay). Gia vị kho chay phần lớn cũng giống mặn, nhưng mình dùng nước tương thay vì nước mắm, căn bản là vậy, "xăng buộc xăng" cent pour cent trăm phần trăm không có chút thành phần động vật nào. Chút đường, tiêu, ớt, hành lá (tùy thích), ngò... hoa lá cành cho thêm phần đậm đà và mỹ thuật. Vậy là mình có món chay để đãi nhau rồi!


Ingredients:
  • 2 medium carrots, cut into matchsticks
  • 10 button mushrooms, sliced
  • 1 small tomato, quartered
  • 1 block firm tofu (12 oz or 340 grams), cut into bite-sized squares, fried until golden
  • 10 vegan ham slices, about 1/2 inch each, lightly fried both sides
  • 1 spring onion, coarsely chopped
  • 1 jalapeño pepper (optional), thinly sliced
  • 3 cilantro sprigs (for garnish)
  • Vegetable oil (for frying and sautéing)
  • For sauce: Sugar (or equivalent), ground black pepper, soy sauce, filtered water (or coconut juice)

Directions:
1. In a small bowl, mix 1 tablespoon sugar (or equivalent), 1/2 teaspoon ground black pepper, 2 tablespoons soy sauce, and 1/2 cup water (or coconut water). Set aside.
2. Sauté carrots and mushrooms in 1 tablespoon oil under medium-high heat for about 1 minute. 
3. Add tomato, continue sautéing for another 30 seconds. 
4. Add fried tofu and vegan ham slices. Pour seasoning sauce from step 1, stir gently. Sprinkle spring onion and jalapeño pepper on top. Cover with lid and simmer for about 2 minutes. Turn off heat. Season again to taste. 
5. Garnish with cilantro and fresh ground black pepper. Serve hot and enjoy!