Tuesday, April 19, 2011

Vườn Nhạc: Tìm mãi thương yêu (Nguyễn Hữu Thiết )


This song by famous Vietnamese singer-songwriter Mr. Nguyễn Hữu Thiết is titled "Ever searching for love" and presented by another noted singer of a younger generation, Mr. Thái Châu. It's about a poignant search for Love in this lonely world. "Where is the way back to your home?" asks the narrator. 


Tìm mãi thương yêu
Nhạc & lời: Nguyễn Hữu Thiết
Trình bày: Thái Châu

Đêm nay em về, về đâu về đâu?
Tim anh giá lạnh lòng thấy nao nao
Chỉ vì tìm mãi thương yêu
Mà tình thì có bao nhiêu
Một đời chìm trong cô liêu.

Phố vắng đêm dài đường đi mình ai
Nghe như trái sầu rụng rớt chơi vơi
Ánh đèn nhạt nhẽo xanh xao
Bàng hoàng nhịp thở lao đao
Đường về nhà em ở đâu?

Trời gió đêm nay về
Gợi thêm bao não nề
Người đi tìm thương yêu
Cho dù lá, cho dù hoa có phai tàn.

Đêm nay em về, về đâu về đâu?
Thân em bé bỏng một bóng đêm thâu
Chỉ vì tìm mãi thương yêu
Mà tình thì có bao nhi
êu
Đường trần còn vọng tiếng yêu.