Saturday, April 02, 2011

Lễ Hội Ăn Chay: Lễ hội ẩm thực chay thành phố New York - NYC Vegetarian Food Festival (April 3, 2011)

If you're in New York City, USA this weekend, stop by on Sunday, April 3, 2011 at the NYC Vegetarian Food Festival, 10 AM - 6 PM. Free admission, and free samples! Come join the fun! For more information, please visit: www.NYCVegFoodFest.com

Thành phố Nữu Ước, Hoa Kỳ mở lễ hội ẩm thực chay vào ngày chủ nhật, 3 tháng 4, 2011, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vào cửa tự do, và có giới thiệu thức ăn chay miễn phí. 135 West 18 Street, góc đường 6th Avenue. Xin mời quý vị và các bạn ở New York đến tham gia sinh hoạt ăn chay. Để biết thêm chi tiết, xin viếng (trang tiếng Anh): www.NYCVegFoodFest.com