Tuesday, April 05, 2011

Nói Không Với Ma Túy: Bảy giải pháp ngăn chặn tệ nạn ma túy

Drug addiction is a tragedy for the whole of humanity. It is best not to have anything to do with it in the first place, and that, in the nutshell, is the meaning of saying "NO" to illegal drugs.

(VNAC) Có bạn đọc muốn tìm hiểu ý nghĩa của câu "Nói không với ma túy." Nói không là gì? Câu này bắt nguồn từ đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, hiền thê của tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ là Ronald Reagan. Năm 1982, đệ nhất phu nhân Nancy Reagan đến viếng trường tiểu học Longfellow thuộc thành phố Oakland, miền bắc California. Một em học sinh hỏi bà, nếu người ta cho em ma túy thì sao. Bà trả lời ngay: "Just say no" (Cứ nói không). Từ đó, có khẩu hiệu "Just Say No" - nói không với ma túy, và nói không với những gì không tốt cho bạn. Các câu lạc bộ "Just Say No" (Cứ Nói Không) rất phổ biến, hầu giúp các thanh thiếu niên tránh con đường hủy hoại bản thân. Đệ nhất phu nhân Nancy Reagon đã du hành khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác, tổng cộng trên 250.000 dặm (400.000 cây số) để vận động cho lối sống lành mạnh. Bà nói: "Nếu cứu được một em, cũng đáng để làm." Năm 1985, bà mời các vị đệ nhất phu nhân đến từ 30 quốc gia tham dự Hội nghị Đệ nhất Phu nhân chống Ma túy, được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn. Bà cũng là vị đệ nhất phu nhân đầu tiên được Liên Hiệp Quốc mời diễn thuyết về đề tài này.

Một khi đã nghiện, rất khó bỏ. Tốt hơn là đừng chơi dao, lửa, rượu, và ma túy.

Bảy giải pháp ngăn chặn tệ nạn ma túy

Thái Sơn
Ngày 31/03/2011

NDĐT- Mặc dù số người nghiện có danh sách quản lý đã giảm từ 178 nghìn người năm 2007 xuống còn hơn 14 nghìn người năm 2010 nhưng tệ nạn ma túy lại có xu hướng lan rộng.

Đến năm 2010 đã có trên 90% số quận, huyện, thị xã và gần 60% xã, phường, thị trấn có người nghiện. Số người nghiện dưới 30 tuổi chiếm 68,3%. Hình thức sử dụng phổ biến là tiêm, chích heroin, uống am túy tổng hợp, thuốc hướng thần. Tỷ lệ người nghiện qua đường tiêm chích tăng từ 66,3% năm 2006 lên 71%....

Đây là con số được nêu lên trong Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy (2006-2010) do UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vào sáng 31-3 tại Hà Nội.

Một trong bảy giải pháp tổng thể nhằm ngăn chặn tệ nạn ma túy, đó là ngăn chặn, kiềm chế, làm giảm tốc độ gia tăng người nghiện và nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy. Trong đó, chú trọng công tác phòng, chống ma túy trong trường học được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an phối hợp cùng các ngành, địa phương, triển khai quyết liệt. Ngoài công tác tuyên truyền, đã tập trung vào làm sạch môi trường trong, ngoài trường học và quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú. Nhờ đó, số học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy giảm còn khoảng 700 người.

Bên cạnh đó, UNBD các tỉnh, thành phố trọng điểm có nhiều người nghiện đã quan tâm bổ sung kinh phí địa phương, cải tạo mở rộng các tổ chức cai nghiện tập trung. Đến nay cả nước đã có 123 Trung tâm cai nghiện, tăng 40 trung tâm so với năm 2005, có khả năng tiếp cận cai nghiện cho từ 55 nghìn đến 60 nghìn người.

Nhờ những nỗ lực trên, năm năm qua, cả nước đã cai nghiện phục hồi cho 250 nghìn lượt người, tăng hơn 43 nghìn lượt so với giai đoạn 2001-2005; hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho hơn 15 nghìn lượt người, xuất hiện hằng trăm tấm gương điển hình cai nghiện ma túy trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Tuy nhiên, ở nhiều trung tâm hiệu quả cai nghiện chưa cao. Số người đi cai nghiện được học văn hóa, học nghề chưa nhiều; tỷ lệ tái nghiện còn cao. Mô hình cai nghiện tại cộng đồng và gia đình đạt hiệu quả thấp, đặc biệt một số địa phương không tổ chức hình thức cai nghiện này. Công tác nghiên cứu và triển khai, ứng dụng các bài thuốc cai nghiện ma túy còn chậm và chưa được chỉ đạo quyết liệt.

Trong giai đoan tiếp theo (2011-2015), các bộ, ban ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh tiếp tục tổng kết đánh giá các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện và xây dựng xã, phường thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện. Đánh giá hiệu quả hệ thống Trung tâm cai nghiện trong cả nước, đề xuất giải pháp bảo đảm hiệu quả công tác cai nghiện. Tiếp tục mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng Methadone ở các địa phương có đủ điều kiện

Methadone là chất thay thế ma túy, sử dụng bằng đường uống có sự giám sát của nhân viên y tế và nhằm giảm tác hại của ma túy (như giảm lây truyền HIV, giảm số người chết do sốc ma túy...).

Trên thế giới, khoảng 1/2 triệu người đang sử dụng dịch vụ điều trị cai nghiện các chất ma tuý dạng thuốc phiện bằng Methadone ở các nước Argentina, Australia, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hoa Kỳ.... Con số này tiếp tục gia tăng nhanh chóng tại các khu vực khác nhau trên thế giới.


http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/suc-khoe/b-y-gi-i-phap-ng-n-ch-n-t-n-n-ma-tuy-1.290604#THwTTR9o46CM