Sunday, April 17, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: LHQ thành lập ủy ban để quản lý quỹ khí hậu xanh

On April 15, 2011, members of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) have agreed on a 40-seat transitional committee to design the Green Climate Fund (GCF).

Established at the UNFCCC's conference in Cancun, Mexico in December 2010, the GCF's goal is to administer aid, which could total up to 100 billion dollars a year by 2020, to developing countries at risk from the effects of climate change such as rising seas, worsening drought, flood, and storms.

One way to help curb climate change is to save resources and reduce emissions by adopting a vegan diet. With unpredictable natural disasters happening around the world, it seems we need try everything we can while we still have a choice. Funds can help repair houses, but the loss of loved ones would wreck homes forever. Even if you don't subscribe to the notion that veganism is the panacea, when the Earth is suffering from cancer, any remedy is worth trying.

LHQ thành lập ủy ban để quản lý quỹ khí hậu xanh

TTXVN/Vietnam+
Ngày 16 tháng 4, 2011

Các thành viên Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) ngày 15/4/2011 đã nhất trí thành lập một ủy ban có nhiệm vụ xây dựng và quản lý một quỹ quốc tế mới nhằm tạo thuận lợi cho các nước đang phát triển khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu.

UNFCCC cho biết ủy ban gồm 40 thành viên, sẽ chuẩn bị nội dung những hoạt động cụ thể cho Quỹ Khí hậu Xanh để kịp thời được thông qua tại Hội nghị Khí hậu sắp tới của Liên hợp quốc tại Durban, Nam Phi.

Theo UNFCCC, Quỹ Khí hậu Xanh ra đời nhờ sự ủng hộ tài chính rộng rãi và lâu dài tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2010 ở thành phố Cancun, Mexico.

Theo đó, các nước công nghiệp cam kết từ nay đến năm 2020, mỗi năm đóng góp cho quỹ 100 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng cao, hạn hán, lũ lụt.. Ngày 28/4 tới, ủy ban sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Mexico.

Quỹ Khí hậu Xanh là tổ chức tài chính duy nhất trong số ít tổ chức mới được thành lập tại Hội nghị Cancun.

Những tổ chức khác gồm một tổ chức công nghệ nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ sạch và một cơ quan thúc đẩy hợp tác nhằm giúp các nước đang phát triển khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu.

Bà Christiana Figueres, Thư ký điều hành của UNFCCC, cho biết việc chuẩn bị nguồn tài chính thích hợp trong một thời gian dài là vấn đề rất quan trọng nhằm bảo đảm các nước nghèo cũng như những nước dễ bị tác động của biến đổi khí hậu có thể tự xây dựng một tương lai bền vững trước tình trạng biến đổi khí hậu.


http://www.vietnamplus.vn/Home/LHQ-thanh-lap-uy-ban-de-quan-ly-quy-khi-hau-xanh/20114/85708.vnplus