Wednesday, March 23, 2011

Vì Sao Ăn Chay: Ăn chay để cứu trái đất - Be vegan to save the Earth

Go veg for Mother Earth! (Photo: Quang Tèo - CLB Yêu Huế)
A respectful plea from Chay Tịnh to everyone to open his or heart of compassion to love all beings and reduce killing on Earth by way of shifting everyday meals to plant-based. 
Chay Tịnh writes: "Our world has seen increasing disasters, epidemics, and wars. Each individual is a part of this planet, thus each person's betterment will contribute to a better world."  
Thank you, Chay Tịnh, for speaking on behalf of the silent majority, as the seed of kindness is within all of us. May it grow into a majestic tree of benevolence, providing cooling shade for travelers during their brief yet precious sojourn on Earth.

Cảm ơn Chay Tịnh đã nói giùm cho đa số thầm lặng, bởi hạt giống Bồ Đề luôn có trong mỗi chúng ta.

Người viết: Chay Tịnh / www.facebook.com/chaytinh

Thế giới ngày càng nhiều thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Mỗi một cá thể đều làm một phần của thế giới này, một người tốt lên sẽ góp phần cho thế giới tốt lên. Chay Tịnh kính mong tất cả các bạn hãy phát Bồ Đề Tâm, thương yêu tất thảy chúng sinh. Chay Tịnh kính mong các bạn hãy đoạn tuyệt với việc sát sinh, hãy giảm chết chóc đau thương cho chúng sinh ngay trong việc ăn uống hàng ngày của mình.

Chay Tịnh kính mong những ai chưa ăn chay, sẽ cố gắng ăn chay 1-2 lần một tháng, những ai ăn chay 1-2 lần/tháng sẽ ăn chay 3-4 lần/tháng, những ai ăn chay 3-4 lần/tháng sẽ ăn chay 1tuần/tháng, những ai đã ăn chay 1 tuần/tháng sẽ ăn chay 2 tuần/tháng, những ai đã ăn chay 2 tuần/tháng sẽ ăn chay cả tháng.

Chay Tịnh kính mong các bạn tích cực phóng sinh khi có điều kiện. Chay Tịnh kính mong các bạn cứu lấy một sinh mạng dù là nhỏ nhất.

Chay Tịnh kính mong các bạn tinh tấn tập, loại bỏ bất nhiễm trong ý, khẩu, hành.

Chay Tịnh kính mong tất cả các bạn hãy yêu thương chúng sinh, hãy hồi hướng công đức cho toàn thể pháp giới chúng sinh, hãy cứu lấy Trái Đất này.