Wednesday, March 09, 2011

Môi Trường Quanh Ta: Hàng triệu cá chết ở biển Redondo, California, USA

 Cá chết ở bến King, Redondo Beach - 
Dead fish at King Harbor Marina, Redondo Beach, California, USA
Photo: Don Bartletti / Los Angeles Times

Millions of fish, including sardines, mackerel, and anchovies, died en masse in southern California, USA. This phenomenon is absolutely abnormal; our environment must have some major issue. Time to pay attention the signs and messages that the animals have been trying to convey to us.

Cả triệu cá, bao gồm cá mòi, cá thu, cá trống, đã chết hàng loạt ở bãi biển Redondo Beach, miền nam California, Hoa Kỳ. Hiện tượng này là điều quá bất thường; hẳn môi trường quanh ta có vấn đề trầm trọng. Đã đến lúc nhân loại cần quan tâm đến những dấu hiệu và thông điệp mà loài vật đang cố gắng nhắn nhủ chúng ta.

Photo: KTLA News

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/03/redondo-beach-authorities-report-large-fish-kill-at-king-harbor.html