Wednesday, February 09, 2011

Vì Sao Ăn Chay: Ăn chay để cứu Địa Cầu

Yet another article suggesting the vegan diet as an effective solution for global warming.

Ăn chay để cứu Địa Cầu

Nguồn: Tio W / Coffee Today (Vegan Diet to Save the Earth)
Tio tốt nghiệp ngành báo chí cách đây gần 20 năm. Anh tường thuật thông tin về chính trị, bao gồm nhiều cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến chính trị trên quốc tế.

Việt dịch: VietNamAnChay.com


Địa Cầu ngày càng nóng; băng địa cực cứ tiếp tục tan chảy; lũ lụt, giông bão thường xuyên hơn. Liệu loài người có thể bị diệt chủng vì hâm nóng toàn cầu? Stop Global Warming Field Community Field (Cộng đồng Ngăn Hâm nóng Toàn cầu) bao gồm những người quan tâm đến những giải pháp phòng chống hâm nóng toàn cầu đang đe dọa sự sống còn của nhân loại. Đời sống trên trái đất này còn tiếp diễn hay không đều trong tay chúng ta, cũng như trong cách giải quyết.

Hiểm nguy hâm nóng toàn cầu gia tăng do ảnh hưởng khí nhà kính mê-tan và ni-tơ oxít, cùng những thứ khác. Một trong những nỗ lực quan trọng để chế ngự hâm nóng toàn cầu là lối sống ăn chay, bởi 80% nạn hâm nóng toàn cầu sẽ chấm dứt nếu mỗi người, hoặc ít nhất là 2/3 thế giới, ăn chay không thành phần động vật.

Nếu toàn thế giới ăn chay, lợi ích sẽ hiển lộ chỉ trong vòng 60 ngày, và Địa Cầu sẽ là một thiên thai. 

Theo lời ông Hung Jen, việc ăn chay hữu cơ để giúp Địa Cầu ngưng nóng là một điều rất quan trọng. Thêm vào đó, ăn chay cũng giúp sức khỏe tốt hơn, và đảm bảo phòng chống biến đổi khí hậu dài hạn. Ăn chay có thể ngừa đến 80% hâm nóng toàn cầu, chống nạn đói trên thế giới, chấm dứt chiến tranh, phát huy hòa bình, tiết kiệm nguồn nước của Địa Cầu và các nguồn tài nguyên quý báu khác. Vì những lý do đó, đây là lúc chúng ta thay đổi lối sống để việc sinh tồn của Địa Cầu được khả quan hơn; hơn nữa, ăn chay cũng rất dễ. Đây là lúc cần làm những gì chúng ta nói, vì thời gian không còn nhiều.

Hâm nóng toàn cầu giờ đây là một mối lo ngại. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon cũng công nhận như vậy và nghĩ rằng tất cả chúng ta đều gánh một phần trách nhiệm đối với nạn hâm nóng toàn cầu. Do đó, ngài kêu gọi tất cả chúng ta hãy góp phần giúp giải quyết hâm nóng toàn cầu.

http://www.coffetoday.com/vegan-diet-to-save-the-earth/9010707/