Friday, February 04, 2011

Cười Cười Cười: Ánh sáng và Âm thanh (Light and Sound)

Ánh sáng và âm thanh - Light and Sound (please scroll down for English)

Kỳ thi vấn đáp môn vật lý, thí sinh đầu tiên vào. Thầy hỏi:
- Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?
- Dạ, tất nhiên là âm thanh!
- Em căn cứ vào đâu?
- Khi em bật TV lên, trước tiên em nghe được tiếng, sau đó mới thấy hình.
Thầy lắc đầu.
Thí sinh kế đi vô. Thầy cũng hỏi y như vậy.
- Dạ, dĩ nhiên là ánh sáng!
- Em có thể giải thích tại sao?
- Khi em bật rađiô, em thấy cái đèn điốt cháy sáng lên trước, sau đó mới nghe tiếng nói.
Thầy lắc đầu lần nữa.
Thí sinh khác đi vào. Lần này thầy tìm ra được cây đèn pin và cái còi. Thầy bật đèn và bấm còi cùng một lúc.
- Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hay là âm thanh?
- Dạ, ánh sáng.
- Tại sao?
- Dạ đơn giản! Tại đôi mắt nằm trước hai lỗ tai.

- !!!

During an oral qualifying exam, a physics professor asked a candidate:
- Which travels faster, light or sound?
- Sound.
- What are your bases?
- When I turn on the TV, I can hear the sound first, then the image.
The professor shook his head.
The next candidate was asked the exact same question. Her reply:
- It's the light.
- Explain why.
- It's because when I turn on the radio, the small light comes on first, then the sound.
The professor shook his head again.
As the next student came in, the prof took out a flashlight and a whistle. He pressed the flashlight and blew the whistle at the same time.
- Now, what do you perceive first, light or sound?
- Light.
- And why is that?
- It's simple. The two eyes are positioned before the two ears.
- !!!