Thursday, January 27, 2011

Vườn Nhạc: Liên khúc nhạc xuân 1960-70

A medley of springtime songs from the 1960s and 1970s - a gentle walk down memory lane for readers who were born in those decades and before. Thanks, Femst, for your precious collections!

Liên khúc nhạc xuân vào thập niên 1960-1970, một chút kỷ niệm dễ thương. Cám ơn Femst đã sưu tầm.