Monday, January 10, 2011

Vườn Nhạc: Đêm Xuân (Spring Night)

Đêm Xuân - Spring Night (please scroll down for English)
Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Duy (1948)
Trình bày: Ca sĩ Lệ Thu

Đêm qua say tiếng đàn
Đôi chim uyên đến giường
Chim báo tin xuân đã về trong giấc mộng

Em yêu câu hát buồn
Lả lướt trong màn trăng
Yêu trời thanh vắng
Đón đưa em tới chàng

Hồn em chùng đêm tối
Tình em còn chơi vơi
Lòng em yêu rồi
Xin đừng nhạt phai
Đừng nhạt phai...

Chưa quen nhau phút đầu
Em nghe theo tiếng sầu
Ôi khúc ca nuôi mối tình muôn sắc màu

Em phôi pha tháng ngày
Vì lúc xuân về đây
Vắng đàn đêm ấy
Đã ru trái tim này

Hồn em tìm nương náu
Tình em chờ thương đau
Lòng em chưa tàn
Xin đừng phụ nhau
Đừng phụ nhau.."Spring Night" is a beautiful and gentle romantic ballad written by Vietnamese legendary composer Mr. Phạm Duy (1921-2013)
. This rendition in the 1970s was by Ms. Lệ Thu, a famed vocalist. 

Spring Night

by Phạm Duy (1948)

Last night, mesmerized by the music
Two love birds came to my bed
Heralding in my dream that spring has returned.

I adore the lyrics of melancholy
That gracefully drift under the curtain of moonlight
I cherish the quiet and clear sky
That brings me to my beloved.

My soul laden in the dark night
My affection still forlorn
My heart has fallen in love
Let tenderness not fade
Let tenderness not fade...

In the beginning when we were yet acquainted
I listened to the sound of sadness
O song that nourished a romance of myriad hues

I withered through the days and months
For when springtime arrived
Absent was the music
That lulled this very heart

My soul seeks refuge
My affection awaits in anguish
My heart has not languished
Let us not desert each other
Let us not desert each other..